Kontaktné údaje

FOREST, s.r.o. Mokrance

Obchodné priestory a korešpondenčná adresa:
040 01 Košice, Park Angelinum 10/11

Tel./fax:
+421(0) 55 632 56 76
+421(0) 55 632 56 77
+421(0) 55 632 56 78

mobil:
+421(0) 905 412 156
+421(0) 905 514 552
+421(0) 908 315 620

e-mail:
obchod@tatraforest.sk

Skype:
forestkosice

Otváracie hodiny:
pondelok — piatok: 7.00 — 16.00 hod.

IČO: 31 703 640
IČ DPH: SK2020496610
Sídlo: Mokrance 283
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka č. 5830/V